Månad: december 2015

Vår lilla festival & Rapporten på kinesiska

Projektet presenterades i Vår lilla festival på Teater Tre våren 2015.

http://varlillafestival.teatertre.se/forestallningar/always-by-my-side

Rapporten från The Nordic Voice | Wu Yao-Yu: http://thenordicvoice.blogspot.se/2015/06/blog-post.html?m=0

 

Annonser